S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

E-shop

Upozornenie: ceny zverejnené na stránke www.autofresh.sk sa nemusia zhodovať s cenami v predajni AUTO FRESH s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica. Pri objednávke cez internetovú stránku www.autofresh.sk a zvolení možnosti prevzatia tovaru osobne v predajni AUTO FRESH s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica budú dodržané ceny uvedené na stránke www.autofresh.sk.

Kontakty

AUTO FRESH s.r.o.
Zvolenská cesta 13
974 05 Banská Bystrica
tel: +421 910 619 262
eshop(a)autofresh.sk

Tovar v akcii

Naša cena 250,00 EUR
skladom
Naša cena 1,00 EUR
skladom
Naša cena 3,99 EUR
skladom
Naša cena 15,00 EUR
skladom

Najpredávanejší

Naša cena 10,20 EUR
skladom
Naša cena 109,99 EUR
skladom
Naša cena 2,40 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný formulár

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je AUTO FRESH s.r.o. so sídlom Viestova 26, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 50 452 975 , DPH: 2120329079, IČ DPH: SK2120329079 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 30318/S, kontrolný orgán Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica, registračné číslo e-shopu na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: 201415502, prevádzka predajne  Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „predávajúci“), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.autofresh.sk predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: predajna@autofresh.sk, eshop@autofresh.sk, bbystrica@autofresh.sk

e-shop infolinka: 0911 705 900

Poštová adresa: Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby: SK77 0200 0000 0023 0918 7351    BIC (SWIFT):  SUBASKBX (0200) - VÚB banka

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, pritom na základe objednávky predávajúci dodá tovar prezentovaný na uvedenej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej  „kúpna zmluva"), a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Pokiaľ bude mať zákazník záujem o presné informácie ohľadom dostupnosti tovaru na sklade, budú mu poskytnuté na telefónnom čísle e-shop infolinky 0911 705 900.

1. Registrácia

Registrácia je dobrovoľná a bezplatná. Registráciou súhlasíte so zasielaním reklamných a akciových e-mailov od firmy AUTO FRESH s.r.o. Tovar si môžu, samozrejme, objednať aj nezaregistrovaní zákazníci.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva predávajúceho je záväzne akceptovaná kupujúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu, ďalej v podobe odoslaného formulára kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho alebo v telefonickej objednávke kupujúceho (ďalej len „objednávka“).

Objednávka kupujúceho je záväzne akceptovaná predávajúcim prostredníctvom e-mailového potvrdenia označeného ako „potvrdenie objednávky,“ ktoré zašle predávajúci kupujúcemu. A to potom, ako prijme objednávku kupujúceho a overí si platné ceny, dostupnosť tovaru a termín dodania požadovaného tovaru. V prípade zistenia vyššej ceny je povinnosťou predávajúceho vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. A to podľa aktuálneho cenníka ešte pred potvrdením objednávky.  Keď bude zákazník súhlasiť so zmenou ceny a následne mu predávajúci potvrdí objednávku, zmluvný vzťah bude uzavretý.

Za záväzné akceptovanie objednávky sa nepovažuje automatický e-mail o prijatí objednávky do e-shopu, ktorý kupujúci dostane na svoju mailovú adresu po odoslaní objednávky. Automatický e-mail slúži iba pre informáciu kupujúceho o tom, že predávajúci elektronickú objednávku dostal.

V záväznom akceptovaní objednávky sú uvedené názov a objednávacie číslo tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy. Ďalej cena tovaru, údaje o adrese doručenia tovaru, cene a spôsobe doručenia a informácie o predávajúcom. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku dovtedy, kým ju prevezme prepravná spoločnosť. (Predávajúci umožňuje vrátiť nepoužitý tovar do 14 dní od dňa prevzatia tovaru kupujúcim.) Objednávku môže stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Kupujúci uvedie v doklade o stornovaní objednávky svoje meno, e-mail a názov tovaru. Potvrdenie o stornovaní oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Tá sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenia vybavovania objednávky. Ak už kupujúci zaplatil za tovar, táto čiastka mu bude vrátená v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky podľa toho, na akom spôsobe vrátenia ceny sa predávajúci s kupujúcim dohodli.

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný:

- na základe potvrdenej objednávky dodať tovar kupujúcemu, a to v dohodnutom množstve, zodpovedajúcej kvalite, dohodnutej cene i termíne a zabaliť ho tak, aby sa pri preprave neznehodnotil,

- zabezpečiť, aby dodávaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky,

- dodať kupujúcemu najneskôr s tovarom doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a používanie tovaru, a to v písomnej alebo elektronickej podobe, a taktiež ďalšie doklady zadané platnými právnymi predpismi ako sú návod v slovenskom jazyku, záručný a dodací list aj daňový doklad.

Predávajúci má právo:

- stornovať objednávku, ak nie je schopný tovar dodať z dôvodov vypredania zásob alebo  nedostupnosti tovaru, a to v lehote, ktorá bola dohodnutá týmito obchodnými podmienkami.  O tom, že objednávka bola stornovaná, bude predávajúci kupujúceho informovať písomnou formou. Ak už kupujúci tovar zaplatil, cena mu bude vrátená do 14 dní dohodnutým spôsobom.

- na poriadne a včasné zaplatenie ceny kupujúcim za dodaný tovar.

Kupujúci je povinný:

- prevziať si tovar, ktorý si objednal, na dohodnutom mieste,

- zaplatiť dohodnutú cenu za objednaný tovar predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti a tiež náklady vzniknuté pri doručení tovaru,

- prevzatie tovaru potvrdiť, ak bol zaslaný kuriérskou spoločnosťou, a to podpisom na dodací list kuriérovi.

Kupujúci má právo dostať tovar v dohodnutom množstve, kvalite, cene, termíne a na dohodnutom mieste.

4. Dodacie a platobné podmienky

 

Tovar predávame podľa e-shopu www.autofresh.sk, ktorý sa nachádza na rovnomennej webovej stránke. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov odlišné. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 10 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

Kupujúci je povinný tovar prevziať na vopred dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. Ak si ho neprevezme do 7 dní, môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a následne tovar predať tretej osobe.

Miesto dodania tovaru je uvedené v kúpnej zmluve.

Tovar považujeme za dodaný okamihom jeho doručenia na adresu uvedenú v kúpnej zmluve objednávky a za prevzatý pri jeho fyzickom prevzatí kupujúcim, prípadne jeho oprávneným zástupcom. Kupujúci pri preberaní tovaru podpíše dopravcovi protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Zaslaný tovar je kupujúci povinný skontrolovať, tak, ako aj jeho obal, hneď pri jeho doručení. Ak zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný oznámiť to dopravcovi a skontrolovať stav tovaru v jeho prítomnosti. Ak je tovar poškodený, kupujúci je povinný hneď pri jeho preberaní vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (zápis o škode), ktorý potvrdí dopravca. Tento záznam je potom doručený predávajúcemu. Ten po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytne odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar či dodať kupujúcemu nový tovar, ak sú chyby poškodeného tovaru neodstrániteľné.

Kupujúcemu doručíme faktúru prostredníctvom e-mailu. Ak je potrebný záručný list, bude pribalený k tovaru.

Spôsoby platieb: v hotovosti pri prevzatí tovaru v predajni, platobnou kartou v predajni, platbou na dobierku či platbou na účet.

Ak zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, úhradu spravte až po potvrdení objednávky, ktoré príde na váš e-mail. V tom sa nachádza aj predfaktúra, podľa ktorej môžete spraviť úhradu. Po pripísaní platby na náš účet dostanete na ten istý e-mail daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet môže byť termín dodania tovaru ovplyvnený termínom uhradenia platby. Čiastka musí byť pripísaná na náš účet najneskôr do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, inak môžeme objednávku považovať za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru potom predložíte doklad totožnosti, teda občiansky preukaz či pas.

5. Kúpna cena

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na jeho doručenie  (ďalej len "kúpna cena") dohodnutou formou.

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, dňom platby sa stáva ten, v ktorom bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, najneskôr pri preberaní tovaru.

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny iba v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Upozornenie: ceny zverejnené na stránke www.autofresh.sk sa nemusia zhodovať s cenami v predajni AUTO FRESH s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica. Pri objednávke cez internetovú stránku www.autofresh.sk a zvolení možnosti prevzatia tovaru osobne v predajni AUTO FRESH s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica budú dodržané ceny uvedené na stránke www.autofresh.sk.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci úplným zaplatením kúpnej ceny zaň.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho vtedy, keď tovar prevezme.

7. Reklamačný poriadok

Predávajúci za chyby tovaru zodpovedá, pričom kupujúci je povinný reklamáciu bez odkladu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Ak bude kupujúci potrebovať informácie o servisných miestach, predávajúci mu ich na požiadanie poskytne telefonicky alebo e-mailom.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho.  Odoslaním objednávky kupujúci potvrdí predávajúcemu, že si tento reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí. Zároveň potvrdí, že bol riadne informovaný o podmienkach, spôsobe reklamácie tovaru.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý si kúpi kupujúci od predávajúceho v internetovom obchode na www.autofresh.sk.

Reklamačný poriadok je platný pre všetky objednávky, ak nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Uplatniť si záruku u predávajúceho môže kupujúci len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a kúpil ho u predávajúceho.

Kupujúci je povinný pozrieť si tovar pri jeho prevzatí.

Právo na bezplatné odstránenie chyby tovaru má kupujúci počas záručnej doby, keď tento tovar doručí predávajúcemu aj s príslušenstvom, dokumentáciou a návodom spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

V prípade, že má tovar chyby, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu tovaru u predávajúceho - v predajni AUTO FRESH s.r.o.  Postupuje tak, že tovar spolu s daňovým dokladom o kúpe tovaru a reklamačným listom, ak bol súčasťou tovaru, doručí do predajne (ak je to možné) uvedenej firmy na adresu AUTO FRESH s.r.o. Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica. Vypísanie reklamačného formuláru je dobrovoľné a môže urýchliť reklamáciu. Podobu formulára určí predávajúci. Jeho predloha je umiestnená na jeho internetovej stránke. ( reklamačný formulár TU ) Kupujúci vo formulári označí druh a rozsah chýb na tovare. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky: tovar kupujúci doručí predávajúcemu, tovar obhliadne tretia osoba, ak ho nie je možné zaslať do predajne (servisné stredisko, servisný technik a pod.).

Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

Začiatok reklamačného konania je dňom uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovať chybný tovar bez neopodstatneného odkladu, inak mu právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby zaniká.

Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu predávajúci vo vhodnej forme, ktorú si zvolí predávajúci. Napríklad v podobe e-mailu alebo písomnej. V tom je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z Občianskeho zákonníka.

V prípade, že si kupujúci reklamáciu uplatní cez diaľkovú komunikáciu, predávajúci je povinný mu potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď. Ak to nie je možné, musí ho doručiť bez zbytočného odkladu. Najneskôr ale s dokladom o vybavení reklamácie.

Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré si zo svojich práv v zmysle Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou, na akej sa dohodli, napríklad e-mailom alebo doporučeným listom. Kupujúcemu tiež s tovarom doručí reklamačný protokol.

Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na chyby, na ktoré ho predávajúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornil, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky kupujúcim u predávajúceho zaniká: nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, neoznámením evidentných chýb pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými či mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení samotnej reklamácie je predávajúci kupujúcemu povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Záručná doba trvá 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre nejaké prípady stanovená iná záručná doba). Plynúť začína od dňa, kedy kupujúci prevezme tovar.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho záručnej opravy.

Ak dôjde k výmene tovaru za nový, kupujúci dostane doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatnia na základe pôvodného dodacieho listu a uvedeného reklamačného dokladu. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť záručná doba opäť od prevzatia nového tovaru, avšak len na nový tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby, ktoré sú uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpiť od kúpnej zmluvy má predávajúci právo z dôvodov, ako sú:

- vypredanie zásob či nedostupnosť tovaru. Tiež ak výrobca alebo dodávateľ predmetného tovaru, ktorého sa kúpna zmluva týka, prerušil výrobu či urobil natoľko významné zmeny, ktoré znemožnili splnenie si povinností predávajúceho, ktoré vyplývali z kúpnej zmluvy.

- ďalej z dôvodov vyššej moci alebo ak predávajúci napriek všetkej snahe nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej predmetnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Povinnosťou predávajúceho je ale o tomto ihneď informovať kupujúceho. Tiež musí kupujúcemu vrátiť už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Zálohu mu predávajúci vráti spôsobom, na ktorom sa vzájomne dohodli s kupujúcim.

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). A to do 14 dní od dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať si spôsobom, ako pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Čím sa ale nemyslí, že začne tovar používať a potom ho vráti späť predávajúcemu.

Odoslaním objednávky kupujúci predávajúcemu potvrdí, že si načas a poriadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kupujúci je odstúpenie od kúpnej zmluvy povinný realizovať písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. ( formulár na odstúpenie od zmluvy TU )

V odstúpení od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí byť identifikácia kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikácia tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už zaplatenú cenu  za tovar, poštovú adresu aj dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zároveň s odstúpením je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu AUTO FRESH s.r.o. Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle predmetných podmienok, predávajúci mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť, do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru spôsobom, na ktorom sa vzájomne dohodli.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je už použitý a poškodený alebo je neúplný, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Pri platnom odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. A to ak kupujúci s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch v súvislosti s jeho objednaním. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len vtedy, ak ten plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej či podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke na stránke www.autofresh.sk.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, sa považujú náklady na poštovné.

Ak kupujúci nesplní niektorú z nasledujúcich z povinností:

1. kupujúci je odstúpenie od kúpnej zmluvy povinný realizovať písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

2. v odstúpení od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí byť identifikácia kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikácia tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už zaplatenú cenu  za tovar, poštovú adresu aj dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zároveň s odstúpením je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu AUTO FRESH s.r.o. Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica.

odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné. Predávajúci tak nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť ku kupujúcemu.

Odstúpiť od kúpnej zmluvy nemôže kupujúci, ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ak je určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo ak tovar pre jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v podmienkach si plní umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu www.autofresh.sk.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej podobe, jej akákoľvek zmena musí mať písomnú formu.

V prípade pochybností sa predávajúci a kupujúci dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu, vrátane dňa doručenia, do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu - respektíve odovzdaním tovaru kuriérovi, ktorý ho má dopraviť predávajúcemu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode a zákona štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Uvedené všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si predmetné všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete - ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Fotografie produktov v e-shope môžu byť ilustračné.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sme formulovali a boli ustanovené v dobrej viere za účelom splnenia zákonných podmienok a korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na e-shop infolinku 0911 705 900 alebo mailovú adresu predajna@autofresh.sk, eshop@autofresh.sk, bbystrica@autofresh.sk

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 31. 08. 2016.

NjMzMT